Oferta

POTENCAJŁ i PROSPEROWANIE

DORADZTWO STRATEGICZNE

 • Badanie i analiza: modeli biznesowych.
 • Definiowanie i doprecyzowanie: wizji, misji, wartości, celi strategicznych i planów biznesowych.
 • Budowaniem i usprawnianie nawyków strategicznych organizacji.
 • Badanie i analiza metody zarządzania sprzedażą.
 • Budowaniem i usprawnianiem komunikacji i wdrażania celów strategicznych w firmie.
 • Outsourcing Menedżera Zarządzania Zmianą (wdrożenia konkretnego projektu).
 • Outsourcing Menedżera Zarządzania Projektami (wdrożenia konkretnego projektu).

PROCESY ROZWOJOWE Indywidualne

 • Indywidualny Trening Menedżerski (ITM by Marta Bielecka) – autorski program rozwoju menadżera.
 • Coaching kadry zarządczej (Executive Coaching) – adresowany do kadry zarządzającej najwyższego szczebla.
 • Coaching menedżerski (Manager Coaching) – adresowany do menedżerów średniego szczebla.
 • Performance coaching – adresowany do osób, które są rozliczane ze skuteczności działań, realizacji planów i z osiąganych rezultatów (specjalistów, koordynatorów, freelancerów).

PROCESY ROZWOJOWE Grupowe

 • Pewny Siebie Menadżer,
 • Zarządzanie sobą w czasie,
 • Komunikacja i wywieranie wpływu,
 • Inteligencja emocjonalna,
 • Zaangażowany zespołu. Zarządzanie zespołem (w tym rozproszonym).
 • Przenikliwość biznesowa.
 • wiele innych.

TEAM BUILDING

Nie każda grupa to zespół. Zespoły tworzą przewagę. Oferujemy projekty budujące i wzmacniające zespoły. W tym obszarze projekty dostosowujemy do indywidualnej specyfiki danej firm. Spotkania realizujemy w obiektach lub w plenerze, prowadzimy w formie praktycznych zadań i warsztatów.

Skontaktuj się nami

Z przyjemnością sprawdzimy w czym i na jakich zasadach możemy Ci pomóc.

Doradztwo i rozwój przedsiębiorczości i zarządzania.

Kontakt